BVN Bahçıvan BDRAX 200-2K 20 cm 680 m³/h Monofaze Yüksek Devirli Aksiyel Fan

Cihaz Bileşenleri ve Malzeme Özellikleri 


Kasa ve pervane elektrostatik toz boyalı sac metalden, koruyucu tel kafes kaynaklı şerit çelikten elektrostatik toz boyalı imal edilmiştir. Motor ve fan pervanesi ana gövdeye çelik taşıyıcılarla bağlıdır. Kapalı yapıya sahip dıştan rotorlu motora sahiptir. 


Avantajları 


İdeal kanat açıları sayesinde küçük boyutlarına rağmen yüksek hava debilerine minimum ses seviyelerinde ulaşırlar.
Pencere ve duvara kolayca monte edilir.


Hız Kontrolü


Opsiyonel kontrol cihazları ile sağlanabilir. 
* lineer voltaj regülatörü ile hız kontrolü yapılabilir.


Kullanım Alanları


Kapalı mekanlardan kirli havayı egzoz etmek için veya taze hava ihtiyacı için kullanılır. Makine imalatçıları tarafından da hava sirkülasyonu amaçlı kullanılır.


Teknik Özellikler


 

Motor Özellikleri
Voltaj (V)220
Frekans (Hz)50
Güç (W)63
Akım (A)0,28
Devir (r.p.m)2750
Debi (m³/h)680
Ses Seviyesi dB(A)50
Ürün Standartları
Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.)B
Koruma Sınıfı (IP)44


Ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer baskılı dokümanlarda beyan edilen değerler ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

 


MONTAJ ŞEMASI
Duvara montaj için duvara ayak deliklerine ve mesafelerine uygun delikler delin ve dübel takın

Ürün ayakları ürüne montaj edin.

Ayaklı ürün duvara montaj edin.

Şekilde görüldüğü gibi borular kelepçeler ile ürüne bağlayın.

Elektrik kablosunu elektrik şemasına bakarak doğru bağladığınızdan emin olun.

Hava yönüne uygun taktığınızdan emin olun.

Fana deneme çalışması yapınız, üründe titreşim ve hata olup olmadığını kontrol edin.


BAĞLANTI ŞEMASI / MONOFAZE BAĞLANTI
 • Ürünler yalnızca yetkili kişilerce montaj edilmelidir.
 • Montajı yapılacak ürün projede belirtilen yere duvara veya zemine sağlam bir şekilde monte edilmelidir. Duvara monte edilecekse kelepçelerle veya montaj bağlantı ayakları ile monte edilir.
 • Vantilatör kanatlarının zeminden 2,3m yukarıda olacak şekilde monte edilmelidir.
 • Vantilatörler pencere veya duvar dışına monte edilemezler.
 • Açık gaz borusundan veya diğer yakıt yakma cihazlarından odanın içine gazların geri akışından kaçınmak için ön tedbirlerin alınması gereklidir. Ürünlerin montajında eldiven takılması tavsiye edilir.
 • Ürünlerin giriş ve çıkışları kanala bağlanarak kullanılmalıdır.
 • Elektrik kablolarını bağlamadan önce elektriği kesinlikle kaynağından kesiniz.
 • Aparatları monte ederken tüm bağlantıların doğru yapıldığından ve montaj elemanlarının ürün ağırlığını taşıyabilecek mukavemete sahip olduğundan emin olunuz.
 • Ürün kapalı olsa bile aparatları bağlarken ana güç kaynağının kapalı olduğundan emin olunuz.
 • Montaj öncesi ürünün üzerinde belirtilen elektrik bağlantı bilgilerinin (gerilim güç, frekans vb.) montaj yapılacak mahaldeki ile uyuşup uyuşmadığına dikkat ediniz.
 • Hava akımı yolunda herhangi bir engel bulunmamalıdır.
 • Emniyet açısından klemens üzerinde bulunan topraklama terminali kesinlikle bina toprak hattına bağlanmalıdır.
 • Motor termiği ve aşırı yük rölesinin uygun şekilde bağlandığından emin olunuz.
 • Ürün kablo bağlantısı, elektrik bağlantı diyagramındaki gibi olmalıdır.
 • Tüm kutuplarda kontak ayırması olan bir anahtar ile birlikte tesisat kurallarına uygun olarak sabit tesisata bağlanmalıdır.
 • Ürün tozlu ve yağlı çalışma ortamında kullanılacak ise mutlaka filtre ile kullanılmalıdır.


  KULLANIM


  BDRAX serisi Aksiyel fanlar, yaygın olarak endüstriyel makine soğut­malarında, elektrik pano soğutması, ups sistemleri, derin dondurucu soğut­maları, kaynak makineleri soğutması yaşamsal ve ticari alanlarda havalandırma amaçlı kullanılırlar. Yer sınırlamasına karşın yüksek hava debi­lerine ihtiyaç duyulan uygulamalar için idealdirler. İleri yazılım teknolojileriyle özel olarak tasarlanmış pervane yapılarıyla küçük ebatlarına rağmen yüksek hava debilerine minimum ses seviyesinde ulaşırlar.


  Kullanıcılar, kanal vantilatörlerini kullanmadan önce kullanma ve bakım kılavuzunu dikkatle okumak ile yükümlüdürler.

  Kullanım ömrü 10 yıldır.

  Ürününüzü ilk çalıştırmada;

  • Elektrik kabloları bağlanmadan önce elektriği mutlaka kaynağından kesiniz. Ürünün elektrik bağlantılarının güvenli ve doğru bir şekilde yapıldığından emin olunuz.
  • Güvenlik ekipmanlarının uygun şekilde bağlanmış olduğundan emin olunuz.
  • Topraklama bağlantılarını uygun şekilde yapınız.
  • Kablonun ve elektrik bağlantı kutusunun doğru ve su sızdırmayacak şekilde kapatılmasını sağlayınız.
  • Hava çıkış yönü; gövde üzerinde etiket ile işaret edilen yönde olmalıdır. Hava akımı yolunda herhangi bir engel bulunmamalıdır.
  • Kanatlar doğru yönde dönmelidir.
  • Ürünün çalışması esnasında, titreşim olmamalı, fanın veya aspiratörün dönüşünden kaynaklanan dahili sürtme ve çarpma sesi gelmemelidir.
  • Elektrik kaynağı, akım ve frekans değerleri ürün etiketi ile uygunluk göstermelidir.
  • Herhangi bir elektrik güvenlik cihazının yanması sonucunda, elektrik bağlantısı ana kaynaktan hemen kesilmelidir. Ürünü çalıştırmadan önce, bütün kurulum tekrar dikkatlice kontrol edilmelidir.
  • Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yetkili kişilere haber veriniz.

   

  Ürünü sürekli olarak kullanmaya başladığınızda herhangi bir arıza anında arıza tipi belirlenmelidir. Arızanın giderilebilmesi için mutlaka teknik servisle irtibata geçilmelidir.

  Kesinlikle kendiniz müdahale etmeye kalkışmayınız.


  ARIZALAR VE GİDERİLMESİ


  ANORMAL DURUM

  OLASI NEDEN

  DÜZELTİ İŞLEM

  AŞIRI SES (GÜRÜLTÜ)

  ROTOR DENGESİZLİĞİ

  ROTORU DEĞİŞTİRİNİZ.

  CİHAZ ÇALIŞMIYOR

  MOTOR HASARLI

  MOTORU DEĞİŞTİRİNİZ.

  KONDANSATÖR ÇALIŞMIYOR

  KONDANSATÖRÜ DEĞİŞTİRİNİZ.

  HATALI HIZ AYAR BAĞLANTISI

  TESİSAT (KURULUMU) KONTROL EDİNİZ

  CİHAZ YAVAŞ DÖNÜYOR

  HATALI BAĞLANTI

  ELEKTRİK BAĞLANTISINI KONTROL EDİNİZ.

   

   

  TEMİZLİK, BAKIM VE NAKLİYE


  Ürünün taşıma sırasında hasar görmemesi için;

  • Ürün normal taşıma şartlarına uygun olarak paketlenmiştir. Herhangi bir zedelenme ve hasara yol açmamak için her zaman orijinal paketinde taşınmalıdır.
  • Ürün montajı yapılacak yere ulaşıncaya kadar titreşimsiz, tozsuz, aşındırıcı veya kimyasal maddelere maruz kalmayacak mahalde, kendi paketinde saklanmalıdır. Orijinal paketinde olmayan veya size ulaşmadan önce açıldığını tespit ettiğiniz ürünleri kabul etmeyiniz.
  • Herhangi bir devrilmeye, düşmeye karşı araç içinde tamamen hareketsiz kalacak şekilde istiflenmeli,
  • Ağırlığı fazla olan ürünlerin taşınması sırasında ürünü veya taşıyan şahısları zarar görmekten koruyacak uygun kaldırıcılar kullanınız.
  • Tedbirsiz, hızlı kaldırma ve indirmelerden doğacak hasarları önlemek için gerekli tüm tedbirler alınmalı,
  • • Ürünler, dikkatli bir şekilde sıkı tutularak tek tek taşınmalı. Savurma, elden ele atmalardan kaçınılmalıdır.

  Ürün ambalajından çıkarıldıktan sonra;

  • Teslim edilen ürünün doğruluğu kontrol edilmelidir.
  • Nakliye esnasında hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer kayıp veya hasarlı bir parça varsa, derhal sözlü ve yazılı olarak nakliyecinize ve firmamıza bilgi verilmelidir.
  • Ürünü bağlantı kutusundan veya elektrik kablolarından tutarak kaldırmayınız. Taşıma esnasında kanatlara veya koruyucu kafese zarar verecek uygulamalardan kaçınınız.

  Ürünün periyodik bakım ve temizliği;

  • Temizlik veya bakım öncesi ürün kapatılmış olsa bile elektrik bağlantısının ana kaynaktan kesilmiş olduğundan emin olunuz.
  • Tüm elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmeli, bağlantılar gözden geçirilmeli ve hasar görmüş veya eskimiş kablo ve ekipmanlar değiştirilmelidir.
  • Periyodik bakım, kullanım sıklığına bağlı olarak en az altı ayda bir veya daha sık yapılmalıdır. Ürünün bakım ve temizliği kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır.
  • Ürünü düzenli olarak kontrol ediniz. Kanattaki, motor ve ızgaradaki kirliliği veya birikintileri önlemek için, bakımı ürünün çalışma şartlarını göz önünde bulundurarak yapınız. Aksi bir durum ürününüzün çalışma ömrünü ciddi oranda kısaltabilir veya tehlikeye yol açabilir.
  • Ürünü temizlerken, kanat ve türbindeki balansı korumaya dikkat ediniz.
  • Bakımlarda gevşeyebilecek cıvataların sıkılıkları kontrol edilmelidir.
  • Uygun durumda olmayan parçalar varsa derhal değiştirilmelidir.
  • Ürün temizliğinde yanıcı ve parlayıcı temizleyiciler kullanılmamalı, nemli bir bezle silinerek temizlenmelidir.
  • Kesinlikle su veya basınçlı su direkt olarak ürüne tutulmamalıdır.


   GÜVENLİK UYARILARI


   • Bu fanlar dönen parçalar ve gerekli elektrik bağlantıları içerir. Bu yüzden montajında bakımında ve çalıştırılmasında güvenlik uyarılarına dikkat ediniz.
   • Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi veya kişiler tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın; fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
   • Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.
   • Elektrik bağlantıları ve montajı ehliyetli kişilerce yapılmalıdır.
   • Ürünün kendine özel bir hava kanalı olmalı.
   • Taşıma çalıştırma ve bakım sırasında eller eldivenle kesilmelere karsı korunmalıdır.
   • Fan çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
   • Temizlik periyodik sürelere uygun yapılmalı aksi takdirde ürün hasar görebilir.
   • Fanı çocuklardan uzak tutunuz ve ehil olmayan kişilerin kullanmasına izin vermeyiniz.
   • Ürünü 40°C üzerindeki ortam sıcaklıklarında kullanmayınız.
   • Isıl kesicinin istenmeden başlangıç konumuna gelmesinden kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaz bir zamanlayıcı gibi dış bir anahtarlama düzeni üzerinden beslenmemeli veya yardımcı program vasıtasıyla düzenli olarak devresi kapatılan ve açılan bir devreye bağlanmamalıdır.
   • Tüm kutuplarda kontak ayırması olan bir devre kesici ile birlikte tesisat kurallarına uygun olarak sabit tesisata bağlanmalıdır.
   • Elektrik kablolarını bağlamadan önce elektriği kesinlikle kaynağından kesiniz.
   Motor Özellikleri
   Voltaj (V) 220
   Frekans (Hz) 50
   Güç (W) 63
   Akım (A) 0,28
   Devir (r.p.m) 2750
   Debi (m³/h) 680
   Ses Seviyesi dB(A) 50
   Ürün Standartları
   Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.) B
   Koruma Sınıfı (IP) 44

   Yorum Yap

   Not: HTML'e dönüştürülmez!
       Kötü           İyi

   Doğrulama Kodu

   BVN Bahçıvan BDRAX 200-2K 20 cm 680 m³/h Monofaze Yüksek Devirli Aksiyel Fan

   • Marka: Bahçıvan
   • Ürün Kodu: BDRAX 200-2K
   • Stok Durumu: Stokta var
   • 1.338,48₺
   • KDV Hariç: 1.115,40₺

   Teslimat:

   12 saat 42 dk içinde sipariş verirsen bugün kargoda
   WhatsApp Sipariş fanavm uygulama indir

   Etiketler: bvn bdrax 200 2k, bahçıvan bdrax 200 2k, bdrax 200, aksiyel fan, bahçıvan aksiyel fan, aksiyel baca aspiratörü, aksiyel aspiratör, aksiyal fan, kapaksız aksiyel aspiratör, bahçivan aspiratör, yemek koku tahliye fanı, mutfak fanı, lokanta fanı, büfe fanı