BVN Bahçıvan EF 1009 Dekoratif 10 cm 100 m³/h Plastik Banyo ve Tuvalet Aspiratörü

Ön panel ince ve sıkıdır. Bu özellik sağlam bir montaj dizaynı sağlar. Sessiz ve korozyona karşı dayanıklıdır. Çevresel faktörlere karşı motorun ömrü uzundur. Termik korumalıdır.
Cam ve duvara montaj yapılabilir.
Küçük hacimli mekanlar, banyo ve tuvalet havalandırmasında kullanılır.Teknik Özellikler
Motor Özellikleri
Voltaj (V)220
Frekans (Hz)50
Güç (W)13
Akım (A)0,09
Devir (r.p.m)2600
Debi (m³/h)100
Ses Seviyesi dB(A)40
Ağırlık (kg)0,50
Ürün Standartları
Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.)B
Koruma Sınıfı (IP)2


MONTAJ ŞEMASI
Montaj için bağlanacak zemine kasa çapına uygun kanal açılır.

Ürün kasasındaki vida dişleri sayesinde montaj parçasıyla bağlanır.

Şekilde görüldüğü gibi montaj yapınız.

Elektrik kablosunu elektrik semasına bakarak doğru bağladığınızdan emin olun.

Hava yönüne uygun taktığınızdan emin olun.

Aspiratör deneme çalışması yapınız, üründe titreşim ve hata olup olmadığını kontrol edin.


BAĞLANTI ŞEMASI
 • Ürünler yalnızca yetkili kişilerce montaj edilmelidir.
 • Montajı yapılacak ürün projede belirtilen yere duvara veya zemine sağlam bir şekilde monte edilmelidir. Duvara monte edilecekse kelepçelerle veya montaj bağlantı ayakları ile monte edilir.
 • Vantilatör kanatlarının zeminden 2,3m yukarıda olacak şekilde monte edilmelidir.
 • Vantilatörler pencere veya duvar dışına monte edilemezler.
 • Açık gaz borusundan veya diğer yakıt yakma cihazlarından odanın içine gazların geri akışından kaçınmak için ön tedbirlerin alınması gereklidir. Ürünlerin montajında eldiven takılması tavsiye edilir.
 • Ürünlerin giriş ve çıkışları kanala bağlanarak kullanılmalıdır.
 • Elektrik kablolarını bağlamadan önce elektriği kesinlikle kaynağından kesiniz.
 • Aparatları monte ederken tüm bağlantıların doğru yapıldığından ve montaj elemanlarının ürün ağırlığını taşıyabilecek mukavemete sahip olduğundan emin olunuz.
 • Ürün kapalı olsa bile aparatları bağlarken ana güç kaynağının kapalı olduğundan emin olunuz.
 • Montaj öncesi ürünün üzerinde belirtilen elektrik bağlantı bilgilerinin (gerilim güç, frekans vb.) montaj yapılacak mahaldeki ile uyuşup uyuşmadığına dikkat ediniz.
 • Hava akımı yolunda herhangi bir engel bulunmamalıdır.
 • Emniyet açısından klemens üzerinde bulunan topraklama terminali kesinlikle bina toprak hattına bağlanmalıdır.
 • Motor termiği ve aşırı yük rölesinin uygun şekilde bağlandığından emin olunuz.
 • Ürün kablo bağlantısı, elektrik bağlantı diyagramındaki gibi olmalıdır.
 • Tüm kutuplarda kontak ayırması olan bir anahtar ile birlikte tesisat kurallarına uygun olarak sabit tesisata bağlanmalıdır.
 • Ürün tozlu ve yağlı çalışma ortamında kullanılacak ise mutlaka filtre ile kullanılmalıdır.


  KULLANIM


  EF serisi Plastik fanlar; mutfaklarda, banyolarda, büro ve işyerlerinde yemek kokularını, sigara dumanını, istenmeyen koku ve kirli havayı dışarı atmakta kullanılır. Pencere ve duvarlara kolayca monte edilir. EF plastik fanlar yaygın olarak yaşamsal ve ticari alanlarda havalandırma amaçlı kullanılırlar. Ufak alanların havalandırma gereksinimlerine pratik ve ekonomik çözüm sunan bu fanlar sessiz çalışma sağlarlar.

  Kullanıcılar, kanal vantilatörlerini kullanmadan önce kullanma ve bakım kılavuzunu dikkatle okumak ile yükümlüdürler.

  Kullanım ömrü 10 yıldır.

  Ürününüzü ilk çalıştırmada;

  • Elektrik kabloları bağlanmadan önce elektriği mutlaka kaynağından kesiniz. Ürünün elektrik bağlantılarının güvenli ve doğru bir şekilde yapıldığından emin olunuz.
  • Güvenlik ekipmanlarının uygun şekilde bağlanmış olduğundan emin olunuz.
  • Topraklama bağlantılarını uygun şekilde yapınız.
  • Kablonun ve elektrik bağlantı kutusunun doğru ve su sızdırmayacak şekilde kapatılmasını sağlayınız.
  • Hava çıkış yönü; gövde üzerinde etiket ile işaret edilen yönde olmalıdır. Hava akımı yolunda herhangi bir engel bulunmamalıdır.
  • Kanatlar doğru yönde dönmelidir.
  • Ürünün çalışması esnasında, titreşim olmamalı, fanın veya aspiratörün dönüşünden kaynaklanan dahili sürtme ve çarpma sesi gelmemelidir.
  • Elektrik kaynağı, akım ve frekans değerleri ürün etiketi ile uygunluk göstermelidir.
  • Herhangi bir elektrik güvenlik cihazının yanması sonucunda, elektrik bağlantısı ana kaynaktan hemen kesilmelidir. Ürünü çalıştırmadan önce, bütün kurulum tekrar dikkatlice kontrol edilmelidir.
  • Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yetkili kişilere haber veriniz.

   

  Ürünü sürekli olarak kullanmaya başladığınızda herhangi bir arıza anında arıza tipi belirlenmelidir. Arızanın giderilebilmesi için mutlaka teknik servisle irtibata geçilmelidir.

  Kesinlikle kendiniz müdahale etmeye kalkışmayınız.

   

  TEMİZLİK, BAKIM VE NAKLİYE


  Ürünün taşıma sırasında hasar görmemesi için;

  • Ürün normal taşıma şartlarına uygun olarak paketlenmiştir. Herhangi bir zedelenme ve hasara yol açmamak için her zaman orijinal paketinde taşınmalıdır.
  • Ürün montajı yapılacak yere ulaşıncaya kadar titreşimsiz, tozsuz, aşındırıcı veya kimyasal maddelere maruz kalmayacak mahalde, kendi paketinde saklanmalıdır. Orijinal paketinde olmayan veya size ulaşmadan önce açıldığını tespit ettiğiniz ürünleri kabul etmeyiniz.
  • Herhangi bir devrilmeye, düşmeye karşı araç içinde tamamen hareketsiz kalacak şekilde istiflenmeli,
  • Ağırlığı fazla olan ürünlerin taşınması sırasında ürünü veya taşıyan şahısları zarar görmekten koruyacak uygun kaldırıcılar kullanınız.
  • Tedbirsiz, hızlı kaldırma ve indirmelerden doğacak hasarları önlemek için gerekli tüm tedbirler alınmalı,
  • • Ürünler, dikkatli bir şekilde sıkı tutularak tek tek taşınmalı. Savurma, elden ele atmalardan kaçınılmalıdır.

  Ürün ambalajından çıkarıldıktan sonra;

  • Teslim edilen ürünün doğruluğu kontrol edilmelidir.
  • Nakliye esnasında hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer kayıp veya hasarlı bir parça varsa, derhal sözlü ve yazılı olarak nakliyecinize ve firmamıza bilgi verilmelidir.
  • Ürünü bağlantı kutusundan veya elektrik kablolarından tutarak kaldırmayınız. Taşıma esnasında kanatlara veya koruyucu kafese zarar verecek uygulamalardan kaçınınız.

  Ürünün periyodik bakım ve temizliği;

  • Temizlik veya bakım öncesi ürün kapatılmış olsa bile elektrik bağlantısının ana kaynaktan kesilmiş olduğundan emin olunuz.
  • Tüm elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmeli, bağlantılar gözden geçirilmeli ve hasar görmüş veya eskimiş kablo ve ekipmanlar değiştirilmelidir.
  • Periyodik bakım, kullanım sıklığına bağlı olarak en az altı ayda bir veya daha sık yapılmalıdır. Ürünün bakım ve temizliği kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır.
  • Ürünü düzenli olarak kontrol ediniz. Kanattaki, motor ve ızgaradaki kirliliği veya birikintileri önlemek için, bakımı ürünün çalışma şartlarını göz önünde bulundurarak yapınız. Aksi bir durum ürününüzün çalışma ömrünü ciddi oranda kısaltabilir veya tehlikeye yol açabilir.
  • Ürünü temizlerken, kanat ve türbindeki balansı korumaya dikkat ediniz.
  • Bakımlarda gevşeyebilecek cıvataların sıkılıkları kontrol edilmelidir.
  • Uygun durumda olmayan parçalar varsa derhal değiştirilmelidir.
  • Ürün temizliğinde yanıcı ve parlayıcı temizleyiciler kullanılmamalı, nemli bir bezle silinerek temizlenmelidir.
  • Kesinlikle su veya basınçlı su direkt olarak ürüne tutulmamalıdır.


   GÜVENLİK UYARILARI


   • Bu fanlar dönen parçalar ve gerekli elektrik bağlantıları içerir. Bu yüzden montajında bakımında ve çalıştırılmasında güvenlik uyarılarına dikkat ediniz.
   • Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi veya kişiler tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın; fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
   • Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.
   • Elektrik bağlantıları ve montajı ehliyetli kişilerce yapılmalıdır.
   • Ürünün kendine özel bir hava kanalı olmalı.
   • Taşıma çalıştırma ve bakım sırasında eller eldivenle kesilmelere karsı korunmalıdır.
   • Fan çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
   • Temizlik periyodik sürelere uygun yapılmalı aksi takdirde ürün hasar görebilir.
   • Fanı çocuklardan uzak tutunuz ve ehil olmayan kişilerin kullanmasına izin vermeyiniz.
   • Ürünü 40°C üzerindeki ortam sıcaklıklarında kullanmayınız.
   • Isıl kesicinin istenmeden başlangıç konumuna gelmesinden kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaz bir zamanlayıcı gibi dış bir anahtarlama düzeni üzerinden beslenmemeli veya yardımcı program vasıtasıyla düzenli olarak devresi kapatılan ve açılan bir devreye bağlanmamalıdır.
   • Tüm kutuplarda kontak ayırması olan bir devre kesici ile birlikte tesisat kurallarına uygun olarak sabit tesisata bağlanmalıdır.
   • Elektrik kablolarını bağlamadan önce elektriği kesinlikle kaynağından kesiniz.

   Motor Özellikleri
   Voltaj (V) 220
   Frekans (Hz) 50
   Güç (W) 13
   Akım (A) 0,09
   Devir (r.p.m) 2600
   Debi (m³/h) 100
   Ses Seviyesi dB(A) 40
   Ağırlık (kg) 0,50
   Ürün Standartları
   Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.) B
   Koruma Sınıfı (IP) 20

   Yorum Yap

   Not: HTML'e dönüştürülmez!
       Kötü           İyi

   Doğrulama Kodu

   BVN Bahçıvan EF 1009 Dekoratif 10 cm 100 m³/h Plastik Banyo ve Tuvalet Aspiratörü

   • Marka: Bahçıvan
   • Ürün Kodu: EF 1009
   • Stok Durumu: Stokta var
   • 439,92₺
   • KDV Hariç: 366,60₺

   Teslimat:

   11 saat 22 dk içinde sipariş verirsen bugün kargoda
   WhatsApp Sipariş fanavm uygulama indir

   Etiketler: bvn ef 1009, bahçıvan ef 1009, ef 1009, plastik radyal fan, banyo fanı, wc fanı, bahçıvan banyo fanı, bahçıvan wc fanı, dekoratif fan, banyo aspiratörü, tuvalet fanı, plastik banyo fanıi plastik tuvalet fanı