BVN Bahçıvan BMFX 100 Yuvarlak 10 cm 165 m³/h Kanal Fanı

Cihaz Bileşenleri ve Malzeme Özellikleri


Kanal tipi karma akışlı fanların gövde ve fan plastikten üretilmiştir. 


Fan Yapısı  


Karışık akışlı fanlar eksenel ve kovanlı santrifüj fanların çalışma ilkelerinin birleşiminden oluşur. Bu fanlar havayı içeri çeker ve daha doğrusal bir biçimde dışarı atar. Bu da sistemin daha verimli çalışmasını sağlar ve motor gücünü düşürür.


Avantajları 


Karma akışlı pervanesi sayesinde yüksek verimlidirler. Oldukça sessiz çalışırlar. Fan kanala bağlıyken motor kısmı rahatlıkla sökülüp takılabilir. Çift devirli çalışabilirler. Emiş ve atış ağızları kanal çaplarına uyumludur ve kelepçe ile bağlanabilir.


Hız Kontrolü 


Opsiyonel kontrol cihazları ile sağlanabilir.

Çift devirli motor

Lineer voltaj regülatörü ile hız kontrolü yapılabilir.

 

Kullanım Alanları


Düşük ses seviyesi ve yüksek verimin önemli olduğu dönüş havası, besleme havası yada genel havalandırma uygulamalarında kullanılır. Yağlı ortamlarda yağ tutucu filtre ile kullanılması gerekmektedir. 


TEKNİK ÖZELLİKLER
Motor Özellikleri
Voltaj (V)230
Frekans (Hz)50
Güç (W)18
Akım (A)0,10
Devir (r.p.m)1850
Debi (m³/h)165
Ses Seviyesi dB(A)31
Ürün Standartları
Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.)44
Koruma Sınıfı (IP)B


Ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer baskılı dokümanlarda beyan edilen değerler ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

 

MONTAJ SEMASI
 • Duvara montaj için duvara ayak deliklerine ve mesafelerine uygun delikler delin ve dübel takın.
 • Ürün ayakları ürüne montaj edin.
 • Ayaklı ürün duvara montaj edin.
 • Şekilde görüldüğü gibi borular kelepçeler ile ürüne bağlayın.
 • Elektrik kablosunu elektrik semasına bakarak doğru bağladığınızdan emin olun.
 • Hava yönüne uygun taktığınızdan emin olun.
 • Fana deneme çalışması yapınız, üründe titreşim ve hata olup olmadığını kontrol edin.

 

BAGLANTI SEMASI / MONOFAZE BAGLANTI

  • Ürünler yalnızca yetkili kişilerce montaj edilmelidir.
 • Montajı yapılacak ürün projede belirtilen yere duvara veya zemine sağlam bir şekilde monte edilmelidir. Duvara monte edilecekse kelepçelerle veya montaj bağlantı ayakları ile monte edilir.
 • Vantilatör kanatlarının zeminden 2,3m yukarıda olacak şekilde monte edilmelidir.
 • Vantilatörler pencere veya duvar dışına monte edilemezler.
 • Açık gaz borusundan veya diğer yakıt yakma cihazlarından odanın içine gazların geri akısından kaçınmak için ön tedbirlerin alınması gereklidir. Ürünlerin montajında eldiven takılması tavsiye edilir.
 • Ürünlerin giriş ve çıkışları kanala bağlanarak kullanılmalıdır.
 • Elektrik kablolarını bağlamadan önce elektriği kesinlikle kaynağından kesiniz.
 • Aparatları monte ederken tüm bağlantıların doğru yapıldığından ve montaj elemanlarının ürün ağırlığını taşıyabilecek mukavemete sahip olduğundan emin olunuz.
 • Ürün kapalı olsa bile aparatları bağlarken ana güç kaynağının kapalı olduğundan emin olunuz.
 • Montaj öncesi ürünün üzerinde belirtilen elektrik bağlantı bilgilerinin (gerilim güç, frekans vb.) montaj yapılacak mahaldeki ile uyuşup uyuşmadığına dikkat ediniz.
 • Hava akımı yolunda herhangi bir engel bulunmamalıdır.
 • Emniyet açısından klemens üzerinde bulunan topraklama terminali kesinlikle bina toprak hattına bağlanmalıdır.
 • Motor termiği ve aşırı yük rölesinin uygun şekilde bağlandığından emin olunuz.
 • Ürün kablo bağlantısı, elektrik bağlantı diyagramındaki gibi olmalıdır.
 • Tüm kutuplarda kontak ayırması olan bir anahtar ile birlikte tesisat kurallarına uygun olarak sabit tesisata bağlanmalıdır.

 

KULLANIM

 

 BMFX - serisi kanal tipi radyal fanlar, yüksek hava debisi ve yüksek basınç istenen kanallı havalandırma sistemleri için en ideal fanlardır. Hava kanallarına, ihtiyaç duyulan her pozisyonda direkt olarak monte edilebilirler. BMFX serisi radyal kanal fanları yüksek verimlilik, problemsiz ve uzun süreli çalışma kabiliyeti ile montaj kolaylığı hedeflenerek geliştirilmiştir. Endüstriyel ve inşa amaçlı uygulamalarda, fabrikalarda, sanayi tipi alanların havalandırmasında kullanılır. Kullanıcılar, kanal vantilatörlerini kullanmadan önce kullanma ve bakım kılavuzunu dikkatle okumak ile yükümlüdürler.

Kullanım ömrü 10 yıldır.


Ürününüzü ilk çalıştırmada; • Elektrik kabloları bağlanmadan önce elektriği mutlaka kaynağından kesiniz. Ürünün elektrik bağlantılarının güvenli ve doğru bir şekilde yapıldığından emin olunuz.
 • Güvenlik ekipmanlarının uygun şekilde bağlanmış olduğundan emin olunuz.
 • Topraklama bağlantılarını uygun şekilde yapınız.
 • Kablonun ve elektrik bağlantı kutusunun doğru ve su sızdırmayacak şekilde kapatılmasını sağlayınız.
 • Hava çıkış yönü; gövde üzerinde etiket ile işaret edilen yönde olmalıdır. Hava akımı yolunda herhangi bir engel bulunmamalıdır.
 • Kanatlar doğru yönde dönmelidir.
 • Ürünün çalışması esnasında, titreşim olmamalı, fanın veya aspiratörün dönüsünden kaynaklanan dahili sürtme ve çarpma sesi gelmemelidir.
 • Elektrik kaynağı, akım ve frekans değerleri ürün etiketi ile uygunluk göstermelidir.
 • Herhangi bir elektrik güvenlik cihazının yanması sonucunda, elektrik bağlantısı ana kaynaktan hemen kesilmelidir. Ürünü çalıştırmadan önce, bütün kurulum tekrar dikkatlice kontrol edilmelidir.
 • Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yetkili kişilere haber veriniz.

Ürünü sürekli olarak kullanmaya başladığınızda herhangi bir arıza anında arıza tipi belirlenmelidir. Arızanın giderilebilmesi için mutlaka teknik servisle irtibata geçilmelidir.

Kesinlikle kendiniz müdahale etmeye kalkışmayınız.

 

ARIZALAR VE GİDERİLMESİ

 

ANORMAL DURUM

OLASI NEDEN

DÜZELTİ İŞLEM

AŞIRI SES (GÜRÜLTÜ)

ROTOR DENGESİZLİĞİ

ROTORU DEĞİŞTİRİNİZ.

CİHAZ ÇALIŞMIYOR

MOTOR HASARLI

MOTORU DEĞİŞTİRİNİZ.

KONDANSATÖR ÇALIŞMIYOR

KONDANSATÖRÜ DEĞİŞTİRİNİZ.

HATALI HIZ AYAR BAĞLANTISI

TESİSAT (KURULUMU) KONTROL EDİNİZ

CİHAZ YAVAŞ DÖNÜYOR

HATALI BAĞLANTI

ELEKTRİK BAĞLANTISINI KONTROL EDİNİZ.

 

 

TEMİZLİK, BAKIM VE NAKLİYE

 

 Ürününüz tasıma sırasında hasar görmemesi için;

 • Ürün normal tasıma şartlarına uygun olarak paketlenmiştir. Herhangi bir zedelenme ve hasara yol açmamak için her zaman orijinal paketinde taşınmalıdır.
 • Ürün montajı yapılacak yere ulaşıncaya kadar titreşimsiz, tozsuz, aşındırıcı veya kimyasal maddelere maruz kalmayacak mahalde, kendi paketinde saklanmalıdır. Orijinal paketinde olmayan veya size ulaşmadan önce açıldığını tespit ettiğiniz ürünleri kabul etmeyiniz.
 • Herhangi bir devrilmeye, düşmeye karsı araç içinde tamamen hareketsiz kalacak şekilde istiflenmeli,
 • Ağırlığı fazla olan ürünlerin taşınması sırasında ürünü veya taşıyan şahısları zarar görmekten koruyacak uygun kaldırıcılar kullanınız.
 • Tedbirsiz, hızlı kaldırma ve indirmelerden doğacak hasarları önlemek için gerekli tüm tedbirler alınmalı…
 • Ürünler, dikkatli bir şekilde sıkı tutularak tek tek taşınmalı. Savurma, elden ele atmalardan kaçınılmalıdır.


Ürün ambalajından çıkarıldıktan sonra;

 • Teslim edilen ürünün doğruluğu kontrol edilmelidir.
 • Nakliye esnasında hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer kayıp veya hasarlı bir parça varsa , derhal sözlü ve yazılı olarak nakliyecinize ve firmamıza bilgi verilmelidir.
 • Ürünü bağlantı kutusundan veya elektrik kablolarından tutarak kaldırmayınız. Tasıma esnasında kanatlara veya koruyucu kafese zarar verecek uygulamalardan kaçınınız.

 

Ürünün periyodik bakım ve temizliği;

 • Temizlik veya bakım öncesi ürün kapatılmış olsa bile elektrik bağlantısının ana kaynaktan kesilmiş olduğundan emin olunuz.
 • Tüm elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmeli, bağlantılar gözden geçirilmeli ve hasar görmüş veya eskimiş kablo ve ekipmanlar değiştirilmelidir.
 • Periyodik bakım, kullanım sıklığına bağlı olarak en az altı ayda bir veya daha sık yapılmalıdır. Ürünün bakım ve temizliği kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır.
 • Ürünü düzenli olarak kontrol ediniz. Kanattaki, motor ve ızgaradaki kirliliği veya birikintileri önlemek için, bakımı ürünün çalışma şartlarını göz önünde bulundurarak yapınız. Aksi bir durum ürününüzün çalışma ömrünü ciddi oranda kısaltabilir veya tehlikeye yol açabilir.
 • Ürünü temizlerken, kanat ve türbindeki balansı korumaya dikkat ediniz.
 • Bakımlarda gevşeyebilecek cıvataların sıkılıkları kontrol edilmelidir.
 • Uygun durumda olmayan parçalar varsa derhal değiştirilmelidir.
 • Ürün temizliğinde yanıcı ve parlayıcı temizleyiciler kullanılmamalı, nemli bir bezle silinerek temizlenmelidir.
 • Kesinlikle su veya basınçlı su direkt olarak ürüne tutulmamalıdır.

 

GÜVENLİK UYARILARI

 

·         Bu fanlar dönen parçalar ve gerekli elektrik bağlantıları içerir bu yüzden montajında bakımında ve çalıştırılmasında güvenlik uyarılarına dikkat ediniz.

·         Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.

·         Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.

·         Herhangi bir elektrikli cihazın kullanımı, belirli temel kurallara uyulmasını gerektirir. Islak ve nemli ellerle dokunulmamalıdır. 

·         Elektrik bağlan

Motor Özellikleri
Voltaj (V) 230
Frekans (Hz) 50
Güç (W) 18
Akım (A) 0,10
Devir (r.p.m) 1850
Debi (m³/h) 165
Ses Seviyesi dB(A) 31
Ürün Standartları
Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.) 44
Koruma Sınıfı (IP) B

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Doğrulama Kodu

BVN Bahçıvan BMFX 100 Yuvarlak 10 cm 165 m³/h Kanal Fanı

 • Marka: Bahçıvan
 • Ürün Kodu: BMFX 100
 • Stok Durumu: Stokta var
 • 2.233,44₺
 • KDV Hariç: 1.861,20₺

Teslimat:

6 saat 11 dk içinde sipariş verirsen bugün kargoda
WhatsApp Sipariş fanavm uygulama indir

Etiketler: BVN Bahçıvan BMFX100 Yuvarlak 10 cm 10cm sessiz plastik Kanal Fanı